top of page
  • תמונת הסופר/תהלובי למלחמה באלימות מינית פניות

סיכום שבוע 4-8/9

📌 משרד הבריאות

נפגשנו עם חטיבת הרפואה במשרד הבריאות לשיחה ארוכה על מגוון נושאים:


- בניית תכנית ליישום מסקנות הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות (ועדת כץ-בן אור).

* #המדריכה: מה זאת ועדת כץ-בן אור?

* פגישת עבודה של הוועדה עם רעיית נשיא המדינה הגב' מיכל הרצוג


- יישום ההעברה התקציבית שהעבירנו עם ח"כ נעמה לזימי (העבודה) לשיפור שירות החירום הרפואי לקטינות וקטינים שנפגעו מעבירות מין ואלימות.

* לקריאה נוספת

* למידע נוסף על שירותי חירום לקטינות וקטינים נפגעי עבירות מין ואלימות


- הטמעת הקודים הייעודיים שהכנסנו, שיאפשרו לנו גם לוודא שמטופלות ומטופלים יוכלו למצות את זכויותיהן/ם, וגם להתחיל לטפל בנושא תוך התבססות על נתונים סטטיסטיים. עד כה, שני בתי חולים כבר התחילו לדווח תוך שימוש בקודים החדשים: החדר האקוטי בבית החולים הלל יפה (מרכז הלנה), והחדר האקוטי החדש שנפתח ממש עכשיו בבית החולים האנגלי בנצרת.

* מה הם הקודים החדשים?

* לקריאה נוספת על החדר האקוטי החדש בנצרת

* מה זה חדר אקוטי?


- יישום החקיקה שהעברנו עם ח"כ מירב בן ארי (יש עתיד) לשימור ערכות אונס.

* לקריאה נוספת על העברת החוק

* #המדריכה: מה אומרת החקיקה?

* איך נראית ערכת אונס?

* הכירו את האישה שהמציאה את ערכות האונס

- יישום ההחלטות שהתקבלו בנושא הכשרת צוותים של מד"א לטיפול ראשוני בנפגעות ונפגעי אלימות מינית, ובנושא פינוי נפגעות ונפגעים מהזירה באמבולנס.

* לקריאה נוספת על פינוי באמבולנס

* לקריאה נוספת על העבודה מול מד"א


- פניית משרד הבריאות למועצה להשכלה גבוהה וישיבה עם ההסתדרות הרפואית בישראל לגבי תכנים ייעודיים על פגיעה מינית וטראומה שיילמדו בבתי הספר לרפואה בארץ.


📌 נפגשנו עם האגף לאכיפה פרמצבטית במשרד הבריאות כדי לדון על הטמעה של ידע על סמי אונס בקרב צוותים של מחלקות לרופאה דחופה (מלר"ד) וחדרים אקוטיים.

* #המדריכה: מה זה סמי אונס?

* #המדריכה: איך נשיג הרשעות על שימוש בסמי אונס?


📌 ערכנו פגישה נפרדת עם משרד הבריאות בנושא הסדרת הבקלוג (ערכות אונס ששמורות עדיין בבתי החולים), הנגשת מידע לציבור על שירותי החירום של משרד הבריאות לנפגעות ונפגעי אלימות מינית, ועוד.

* למידע על שירותי החירום של משרד הבריאות לנפגעות ונפגעי אלימות מינית


📌 משרד המשפטים

נפגשנו עם ד"ר עו"ד בת עמי ברוט מיחידת הסיוע הארצית לנפגעות ונפגעי עבירה בפרקליטות המדינה כדי לדון על מגוון נושאים:


- מעקב אחרי המסקנות וההערות ששלחנו לפרקליט המדינה עו"ד עמית איסמן ולמשנה לפרקליט עו"ד שלמה (מומי) למברגר, בעקבות הפגישה שערכנו איתם.

* תקציר ההערות ששלחנו


- הנעת תהליך שיתוף ציבור עם כל הפרקליטויות, בהתבסס על הפיילוט שערכנו עם פרקליטות מחוז מרכז, במהלכו פרקליטות ופרקליטים בכירים נפגשו עם נפגעות ונפגעי אלימות מינית כדי לשמוע על החוויה שעברו מול הפרקליטות.

* #המדריכה: הרפורמה שלנו עם יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט ח"כ גלעד קריב (העבודה) ומשרד המשפטים במעמד נפגעי ונפגעות עבירה בהליך הפלילי


- הצורך הדחוף ביצירת מרחב בתוך בניין הפרקליטות שיהיה פרטי, מכיל, ודיסקרטי שפ ניתן יהיה לקיים פגישות, קריאת חומרים, והתייעצויות עם נפגעות ונפגעים (בדומה למודל של מחלק משפחה במשטרה).


📌 השתתפנו בפגישת ארגונים עם משרד המשפטים בנושא הנגשת זכויות נפגעות ונפגעי עבירה.


📌העלינו פוסט #המדריכה בנושא אשפוז פסיכיאטרי.


📌 הלובי בתקשורת

- מנהלת הלובי יעל שרר התראיינה לכתבה של נוב ראובני בכאן על הפיילוט המדהים שהשקנו עם קופת חולים מאוחדת, של רפואת קהילה מיודעת טראומה.

* לצפייה


📌 לשכות שהיינו איתן בקשר:

- שר המשפטים גדעון סער (המחנה הממלכתי)

- יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ מיכאל ביטון (המחנה הממלכתי)

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page