top of page

משרד הבריאות

טיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי

הרחבה גאוגרפית של מסגרות טיפוליות ייעודיות בפוסט טראומה, והגדלת הזמינות. מרכזי הרווחה היעודיים לטיפול נפשי לאחר פגיעה מינית עמוסים, כך שזמן ההמתנה לטיפול עומד על מעל לשנה. בנוסף, אנו קוראות להכשיר פסיכיאטריות לטיפול בפוסט טראומה מורכבת.

Psychologist Session

טיפול ראשוני בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית במערכת הבריאות

פעלנו ועודנו פועלות להקמת חדר אקוטי בשרון ובאילת, אשר אושרו בהחלטת ממשלה. בנוסף, אנו פועלות להטמעת נוהל אחיד ומחייב בין כל מרכזי החירום, הכשרה מספקת ומנדטורית לכלל בעלי התפקידים בחדרים האקוטיים והקפדה כי דגימות משפטיות ילקחו אך ורק על ידי אנשי צוות רפואי שהוכשרו לכך על מנת לא לפגום בהליך המשפטי ולהביא לפסילת הראיות, שכמובן לא יכולות להלקח בשנית בזמן מאוחר יותר במידת הצורך.

Doctor Using Digital Tablet

חלופות אשפוז

חלופות אשפוז-  בתים טיפוליים ייעודיים לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית מעניק תמיכה ומיומנות בחזרה הדרגתית בתפקוד ולשגרה בצל פוסט טראומה. אנו פועלות לסבסוד הבתים על ידי קופות החולים על מנת לאפשר לנפגעות ונפגעים להשתקם בסביבה תומכת ומכילה, ולהרחבת מערך הבתים הטיפוליים. 

Support Group
bottom of page