top of page

מדיניות

אנו עוסקות בשינוי מדיניות וחקיקה הנוגעת לטיפול המערכתי בנפגעות ובנפגעים של אלימות מינית בישראל. הלובי חרט על דגלו טיוב הטיפול הרפואי בנפגעות ונפגעים, מתוך הבנה כי קיים היעדר של מענים, הכשרות וידע בנושא וכן, היעדר של ייצוג ציבור נפגעות ונפגעי האלימות המינית בתהליך קבלת ההחלטות בנושא.

פרוייקט דורותי

מארזי "דורותי" נועדו לתת מענה לצרכים הבסיסיים של הבאות והבאים לחדרים האקוטיים לאחר פגיעה מינית. המארזים מכילים ציוד הגייני בסיסי, ספר הדרכה על זכויות הנפגעת והנפגע, ההליך הפלילי, מידע רפואי וסוציאלי רלוונטי, מים, חטיף אנרגיה - ובובת פרווה מנחמת שתלווה את הנפגעות בזמן השהות בבית החולים. הפרוייקט נבחר למימון וליווי במסגרת חממת היזמות של קרן בריאה. כרגע שלב הקמת הפרוייקט כמעט בסיומו, ובקרוב המארזים יחולקו לכל נפגע ונפגעת בהגיעם לחדר האקוטי. 

Lobbi icons website-04.png

פעילות הלובי בימי הקורונה:

מאז תחילת משבר הקורונה אנו מוצפות בפניות מנפגעות ונפגעי אלימות מינית.

ברור לנו שכעת דרושים פתרונות שונים מאלה המוצעים במצב שגרה.

פעלנו למען החזרה לפעילות של טיפולי בריאות נפש שהופסקו ומציאות חלופות אישפוזיות

טיפולי בריאות הנפש לנפגעות ונפגעי אלימות מינית הם טיפולים חיוניים ומצילי חיים. בימי הקורונה ישנה פגיעה בכל המחלקות היעודיות בבתי החולים הפסיכיאטריים לטיפול מותאם בפוסט טראומה על רקע פגיעה מינית, לרבות פינוי מחלקה פסיכיאטרית שלמה בבית החולים באר יעקב של נשים האמורות להיות באשפוז בשל מצבן, בשביל מחלקות לחולות וחולי קורונה. כמו כן, הופסקו תהליכי ההפניה, הקליטה והאבחון (אינטייק) של מטופלות חדשות.

Holding Hands

פעלנו לאישור בדיקות קורונה

פעלנו לאישור בדיקות קורונה לנפגעות ונפגעים שהחלו להראות תסמינים מספר ימים לאחר פגיעה מאדם זר.

Blood Samples

פעלנו לצמצום הפגיעה בזמינות המרכזים האקוטיים בזמן הקורונה

בנוסף, אנו פועלות להנגשת השירותים המסופקים במרכזים אונליין במידת האפשר, והמשך אספקת התרופות המסופקות חינם בחדרים האקוטיים (למניעת מחלות זיהומיות, איידס והריון) ללא תשלום, גם בלי הגעה פיזית של הנפגעות והנפגעים לבית החולים. כרגע קניית תרופות ממרשמים שנופקו אונליין לנפגעות ונפגעים חייבים בתשלום, ולכן הרמנו בלובי קמפיין מימון המונים אשר הגיע ליעד תוך 40 דקות (תודה!) למימון ושינוע התרופות לנפגעות והנפגעים. 

Online Learning

מציאת פיתרון עבור נשים,נערות וילדות הזקוקות להפסקת היריון

הפסקות הריון אינן ברשימת ההליכים שבתי החולים מחויבים להמשיך לספק, לכן חלק מבתי החולים הפסיקו לקיים ועדות והליכי הפסקת הריון. הדבר פוגע בצורה אנושה בנשים, נערות וילדות שעברו אלימות מינית.

Birth Control Treatment
bottom of page