top of page

משרד הרווחה

התאמת מרכזי ההגנה לילדים/ות לטיפול חירום רפואי, ולפעילות במתכונת 24/7

במדינת ישראל אין שירות טיפול חירום רפואי לקטינות ולקטינים שנפגעו מעבירות מין.

 

משרד הרווחה מתחזק מרכזי הגנה לקטינות/ים המעניקים שירותים שונים לנפגעי/ות עבירות מין אך לא שירותי חירום, ומשרד הבריאות מתחזק חדרים אקוטיים המעניקים טיפולי חירום לנפגעי/ות עבירות מין אך לא מותאמים לקטינות ולקטינים.

 

יש להתאים את מרכזי ההגנה כך שיספקו טיפול חירום רפואי. כמו כן, יש להפעיל את מרכזי ההגנה במתכונת של 24/7, בדומה לחדרים האקוטיים.

       

ליווי של עו"ס מומחית מרגע הפגיעה ובהתאם לצורך

אלימות מינית גוררת פגיעה נפשית הדורשת סיוע וטיפול לאורך זמן, ונפגעות ונפגעי אלימות מינית זכאים לסדרה של טיפולי המשך. כדי לממש אותם וכדי למצות את זכויותיהם, נפגעות ונפגעים נדרשים לעבור ממשרד למשרד, לספר שוב על הפגיעה, ולהתמודד שוב ושוב עם ביורקרטיה. לכן, הרבה פשוט מוותרים, או נופלים בין הכיסאות.

 

יש לצוות לכל נפגע/ת עו"ס המתמחה בטיםול בפגיעה מינית שתעניק לנפגעת ליווי מתמשך לאורך התהליך הטיפולי, וגם תשמש אשת הקשר אל מול מוסדות המדינה, כך שהנפגעות והנפגעים יקבלו את הטיפול לו הם זכאים.

 

חקירות קטינות וקטינים במשרד הרווחה

חקירה אפקטיבית ומכבדת של ילדות וילדים, בעיקר אחרי פגיעה מינית, דורשת פרקטיקות ייעודיות.

היום, הליך החקירה מתבצע בחדר מנוכר עם שולחן, כיסא, ומצלמה. הילד נכנס לחקירה לבדו, ופוגש שם לראשונה את החוקרת, פסיכולוגית הילדים, אישה זרה לחלוטין.

 

ברחבי העולם קיימים מודלים אחרים, המייצרים עבור הילד או הילדה, שנפגעו מאלימות מינית, מרחב בטוח, ובכך גם מגנים עליהן/ם וגם מגבירים את שיתוף הפעולה שלהן/ם עם החוקרת. לדוגמה, ליווי, תהליך מקדים עם הפסיכולוגית, שימוש בצעצועים בהתאם לגיל, ועוד.

 

יש לערוך מחקר משווה כדי לבחון את המודלים השונים בעולם, ולשפר לאורם את המודל בישראל.
 

אימוץ המלצות הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות (ועדת כץ-בן אור)

 

- הגדלת מאגר המענים הטיפוליים לילדים נפגעי פגיעה מינית במבט גיאוגרפי ופריפראלי

- הגדלת מאגר המענים הטיפוליים בנפגעות ובנפגעי פגיעה מינית בילדות לטווח ארוך

- הכשרות מותאמות תרבות לחוקרי ולחוקרות ילדים ולעובדות סוציאליות, חקירה מיודעת טראומה

- יצירת פרוטוקול עבודה הכולל הנחיות ופרקטיקות לעבודה עם ילדים נפגעים

- בחינת מרחב החקירה בתהליך המערכת הרווחה (הימנעות מתופעת "קידוש החקירה")

bottom of page