משרד הרווחה

מענים לקטינים נפגעי אלימות מינית

גיבוש מענה אחיד לטיפול בקטינות וקטינים לאחר אלימות מינית. התאמת המענים לטיפול בילדים והכשרות לצוותים המטפלים בעברית וערבית. 

Hospital Waiting Room