top of page

המשרד לבטחון פנים

הגשת תלונה וחקירה
 

שיפור הליך הגשת תלונה והחקירה במשטרה
במהלך שנת 2022 קיים המשרד לבטחון פנים, בשיתוף פעולה איתנו, מחקר מקיף בנושא שיפור הליך הגשת תלונה במשטרה. במסגרתו, נערכו ראיונות עם נפגעות ונפגעי אלימות מינית בנוגע לחוויה האישית שעברו במהלך הגשת התלונה והחקירה.

לאחר סיומו, יש לבחון את המקסנות ולגבש תכנית מקיפה לשיפור הליך הגשת התלונה והליך החקירה של נפגעי ונפגעות אלימות מינית. בנוסף, יש לערוך תהליך דומה ממוקד בחקירת קטינים.

 

הכשרת חוקרי/ות עבירות מין
שיתוף פעולה מצד הנפגע/ת הוא מהותי לפענוח עבירות מין, ולכן הוא מהותי להגנה על בטחון הציבור. כשרק 6% מהמקרים מדווחים זה אומר שאין מספיק אמון בשביל השלב הכי בסיסי של שיתוף פעולה, ולכן שיפור תהליך חקירת התלונות שכן מוגשות חשוב פי כמה. נפגעות ונפגעי אלימות מינית מגיעים אל המשטרה במצב מאד מורכב, ואינם דומים לעדות ועדים אחרים. היום, ברוב תחנות המשטרה אין חוקר/ת עבירות מין שעבר/ה הכשרה לכך.

יש להרחיב הכשרות של חוקרי וחוקרות עבירות מין, בדגש על חוקרות מהחברה הערבית והחרדית. הכשרות אלה גם יסייעו לוודא שהזכויות של נפגע/ת עבירת מין (זכות יידוע, מידע על הגנה, ועוד) לא יפגעו.

 

בחירת מין מבצע/ת העימות
במהלך חקירה של מקרי אלימות מינית, לעיתים מבוצע עימות בין הפוגע לנפגע/ת. מדובר בהליך קשה בעל השלכות נפשיות, שנערך לא פעם בחדר קטן וצפוף, בו נוכחים הפוגע, שוטר, והנפגע/ת.

יש לאפשר לנפגעות ונפגעי אלימות מינית לבחור את מין מבצע/ת העימות, כפי שניתן להן/ם לבחור את מין החוקר/ת.


 

אלימות מינית ברשת

הסברה והנגשה
הגבולות ברשת הם פחות ברורים, והעמימות הזאת רק מתגברת כשאין מידע בהיר ונגיש כדי ליידע את הציבור על כמה התופעה נפוצה, איך היא נראית, ולאן לפנות. כך קורה שפעמים רבות, נפגעות ונפגעי אלימות מינית ברשת אפילו לא יודעים שמה שעשו להם הוא עבירת מין, ושיש להן/ם לאן לפנות.

יש לפעול להנגשת מידע לציבור בשני מישורים:
- מהי אלימות מינית ברשת, כיצד היא מתבצעת, איך היא נראית, איךאפשר להתגונן, ועוד
- לאן ניתן לפנות במקרים של פגיעה מינית ברשת

 

הרחבת מוקד 105 לבגירות ובגירים
אלימות מינית ברשת אינה ייחודית לקטינות וקטינים, והיא רק מתרחבת.

יש לבחון את הרחבתו של המטה הלאומי הגנה על ילדים ברשת (מוקד 105) לטיפול גם בבגירות ובגירים, או יצירת מוקד דומה לכלל האוכלוסיה.

 

בחינה ושיפור תהליך קליטת הפניה וטיפול במוקד 105
על מנת לשפר (ולהרחיב) את הטיפול במוקד 105, יש לפרק ולבחון את כל שלבי הטיפול: הליך קבלת הפנייה (ולבחון אפשרות לפנייה בפלטפורמת וואטסאפ), לאן היא מופנית, וכיצד מתבצע הקשר בין המוקד, נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים, ונפגע/ת העבירה. 

יש לשפר את הטיפול הבין המשרדי במוקד ולוודא כי קיים ליווי ויידוע של נפגע/ת העבירה.

 

אכיפה אקטיבית בעבירות און ליין
מתקיימת היום פעילות ענפה של קבוצות ביישומונים שונים, כדוגמת טלגרם, אשר מטרתן המוצהרת היא ביצוע עבירות מין על ידי הפצת תמונות וסרטונים בעלי תוכן מיני, לעיתים של קטינות/ים.

יש לבצע אכיפה אקטיבית, בדומה לנעשה בקשר לעבירות סחר בסמים ברשת, הכוללת פעילות לאיתור הקבוצות, ופתיחה בחקירה נגד בעלי הקבוצות, המפיצים והמשתתפים.

bottom of page