top of page
  • תמונת הסופר/תNoa Segal

נוהל טיפול בתלונות בעקבות פגיעה או הטרדה מינית במהלך טיפול רפואי

בדצמבר 2021 שלח משרד הבריאות חוזר מנכ"ל, שזה אולי אחד המשפטים הכי משעממים בעולם אבל עבורנו זאת שירה. חוזר המנכ"ל הזה הוא הנוהל המיוחל לטיפול משרד הבריאות במקרים של פגיעה מינית של צוות רפואי במטופלים ומטופלות, אותו נוהל שאנחנו נאבקות כבר שנים לראות.

הנוהל מתייחס לאספקטים רבים (מהתייחסות נפרדת לסוגיית טיפולים שיכולים לפגוע בצנעת הפרט, ועד שלבי הגשת התלונה), ועוד נגיע אליהם, אבל ראשית יש להבין מה הנוהל הזה בא לתקן, ואיזה כלים הוא מציע.

📌מה מטרת הנוהל? קביעת כללים למניעת פגיעה והטרדה מינית במהלך טיפול רפואי, וקביעת דרכים לטיפול בתלונות. כלומר, הנוהל עוסק ביצירת סביבה בטוחה למטופלות ומטופלים, הן באספקט של מניעת פגיעה, והן באספקט של הגשת תלונה.

השלב הבא, שעוסק בסנקציות שיש בידי משרד הבריאות כדי לטפל ברופאים פוגעים אחת שתלונה כבר הגיע לפתחו של אגף המשמעת, כבר אינו שייך לנוהל, ואותו אנחנו מקדמות באמצעות הצעת החוק שלנו עם ח"כ ענבר בזק (יש עתיד) לתיקון פקודת הרופאים. *המדריכה: מה אומר התיקון לפקודת הרופאים?

📌על מי הנוהל חל? הנוהל חל על כל מסגרות הבריאות בישראל, כולל מטפלים עצמאיים. הנוהל מתייחס, וזה חשוב מאד, למטריה רחבה של סוגי מטפלים במגוון תחומים; רפואה, רפואת שיניים, סיעוד, פסיכולוגיה, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, קרימינולוגיה קלינית, עבודה סוציאלית ועוד.

📌 מה מגדיר הנוהל כהטרדה או פגיעה מינית? - כל מה שמגדיר החוק למניעת הטרדה מינית: סחיטה באיומים כאשר המעשה שנדרש האדם לעשות הוא מיני; מעשים מגונים; הצעות חוזרות בעלות אופי מיני או התייחסויות חוזרות המתקדמות במיניותו של אדם, כאשר המוטרד הראה שאינו מעוניין, או כאשר קיימים יחסי תלות או מרות (ואז אין צורך להראות שלא היה עניין בהצעות); התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, כולל נטייה מינית; פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שהפרסום עלול להשפלה או הטרדה, כשאין הסכמה לפרסום. - הטרדה סביבתית: שיח, שפה, בדיחות ותרבות היוצרים אווירה עויינת בעלת אופי מיני. - פגיעה מינית: אינוס, בעילה אסורה בהסכמה, מעשה סדום ומעשה מגונה, ועבירות מין תוך ניצול יחסי מרות או תלות.

📌 מהם עקרונות הטיפול בתלונה?

- תלונה לא תשפיע לרעה על הטיפול, ולא תמנע קבלת טיפול. - יש לאפשר למטופל/ת הפנייה למטפל/ת אחר/ת מיד עם הגשת התלונה. - יש למסור למטופל/ת את ממצאי ומסקנות בירור התלונה, כאשר מענה מפורט ישלח בתוך שבועיים מתום סיום הטיפול, לרבות אפשרות ערעור, זכויות נפגעים ועמותות סיוע. - במקרה של תלונה ע"י קטין או חסר ישע, או ע"י אחראי עליו, יש המלצה להסמיך בעל/ת מקצוע שמתמחה בטיפול בקטינים או חסרי ישע במוסד בו זה אפשרי. - יש להקפיד על תיעוד תלונה, שמירת פרטיות, קיום הליך בירור תלונה יעיל, בזמן סביר וליידע על האפשרות שהלונה תועבר לנציב ולממונה במשרד המשפטים, ועל הזכות לסרב לחשיפת פרטים במסגרת הדיווח. - חלה חובת דיווח לאגף המשמעת בנציבות שירות המדינה ע"י כל אדם בתפקיד ניהולי, וכשיש חשדות לפלילים, אגף המשמעת יעביר את התלונה לטיפול משטרתי.

📌 הנגשת מידע

- הוראות על פרסום זכויות המטופלות והמטופלים (הוראות הנושא מניעת פגיעה והטרדה מינית ואופן הטיפול בתלונות) יפורמו בכל מוסד וארגון רפואי, בצורה גלויה ובשפות רלוונטיות: פוסטרים, מסמכי מידע, אתר האינטרנט, ועוד. הפרסומים גם יכללו את שם הממונה במוסד לטיפול בנושא ופרטי נציב קבילות הציבור למקצועות הבריאות במשרד הבריאות.

📌יישום ופיקוח

- חלה חובה על כל מוסד או מסגרת רפואית לקיים הכשרות והדרכות להטמעת ההנחיות והכללים של החוזר, לרבות יצירת עקרונות לשמירת הסביבה הטיפולית כבטוחה, מכבדת ונטולת הטרדות מילוליות או פיזיות, בקרב המטפלים/ות, העובדים/ות והמתנדבים/ות. - מנהלי ומנהלות מוסדות צריכים להעביר סיכום שנתי מפולח לפי קריטריונים שונים: מספר התלונות שהוגשו, מספר התלונות שנמצאו מוצדקות, הסנקציות שננקטו, מקצוע המטפל, מגדר המטפל/ת והמטופל/ת, גיל ועוד. - הנציב יגיש לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי דיווח שנתי מפולח שמסכם את כלל התלונות והפעולות שננקטו במערכת הבריאות כולה.

5 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page