top of page

שירותי מערכת הבריאות והרווחה

לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית בטווח הארוך

מערכת הבריאות הכללית

טיפול רפואי מותאם טראומה מינית

בבית החולים רמב"ם בחיפה פועלת מרפאת מת"ן, המטפלת במכלול הבעיות, הבדיקות, והמחלות מתחום רפואת נשים, על רקע טראומה מינית.
לתיאום תור יש לפנות לאילנית בטלפון 04-777-2292/3242 או באמצעות דוא"ל: gyneco_clinic@rmc.gov.il

באין מענה טלפוני ניתן להשאיר הודעה קולית וצוות המרפאה יצור קשר בהקדם.

חשוב: הפנייה כרוכה בהתחייבות מקופת חולים או תשלום סמלי.

ב. שירותים למעקב הריון ולידה מותאמים לנפגעות תקיפה מינית

רשימת מרכזי טיפול להורדה.

מערכת הבריאות הכללית

 מערכת בריאות הנפש

טיפולי יום

רשימת מרכזי טיפול יום להורדה.

שירות ייעודי לטראומה מינית

רשימת מרפאות בריאות הנפש בהן יש שירות ייעודי לטראומה מינית להורדה

אשפוזים פסיכיאטריים ייעודיים

נפגעות ונפגעי תקיפה מינית זקוקות וזקוקים פעמים רבות למענים ייחודיים במסגרת אשפוז פסיכיאטרי.

 

מיטות האשפוז הייעודיות נמצאות הן במסגרת מחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים פסיכיאטריים והן במסגרת מחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים. האשפוזים הייעודיים ככלל הם אלקטיביים ובחלק מהמסגרות יש ראיון קבלה לקביעת התאמה טרם קבלה לאשפוז, ולעיתים ישנן רשימות המתנה. האשפוזים ככלל מתקיימים במסגרת מחלקה פתוחה ועל כן על הפונה להיות במצב המתאים לשהות במחלקה פתוחה. מתוך התפיסה שעיקר הטיפול הנפשי בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית מתבצע בקהילה, במרבית המסגרות תנאי קבלה לאשפוז הוא קיומו של גורם מטפל בקהילה.

האשפוזים הייעודיים לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית הם על-אזוריים. כלומר: ניתן לפנות לאשפוז גם מחוץ לאזור האשפוז הגאוגרפי של בית החולים.

 

בכל מקרה חירום, ניתן ורצוי תמיד לפנות לכל מיון פסיכיאטרי לשם קבלת מענה פסיכיאטרי במצבי חירום. אין צורך בהפניה בפניה למיון פסיכיאטרי.

 מיטות ייעודיות לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית במחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים
אשפוזים פסיכיאטריים ייעודיים במחלקות בבתי חולים פסיכיאטריים
מערכת בריאות הנפש

 מערכת הרווחה

מרכזים רב תחומיים לטיפול בטראומה מינית

במשרד הרווחה מופעלים מרכזים רב תחומיים לטיפול בנפגעות ונפגעי טראומה מינית, המהווים שירות ציבורי ייחודי המפעיל צוות של מומחים/ות, הכולל עו"ס, פסיכולוג/ית, מטפל/ת באמנות ומטפל/ת פסיכיאטרית.

 

מרכזים אלה נותנים מענה ל 120–150 נפגעות ונפגעי תקיפה מינית בגילאי 18 ומעלה, ומספקים מענה רגשי, פרטני וקבוצתי, תהליכי אבחון, ובניית תכנית התערבות מותאמת, לאור השלכות הפגיעה המינית. המטרה היא לנסות ולשפר את רווחת הנפגע/ת, למנוע הידרדרות במצב הנפשי ולהקטין את הצורך באשפוז, ולאפשר תהליך של עיבוד הטראומה תוך מתן דגש על הנגשה והרחבה של מערכות תמיכה בשיקום חברתי, משפחתי ותעסוקתי.

 

בחלק מהמרכזים מופעל גם מרכז יום, שהוא מערך קבוצתי המיועד לנשים הזקוקות למעטפת טיפולית אינטנסיבית, בתמיכה לטיפול האמבולטורי, ובחלקם יש שילוב של תוכנית שיקום תעסוקתי.

 

הטיפול במרכזים הוא ללא עלות וניתן דרך הועדה (יש לבטא HOADA) של משרד הרווחה.

רשימת מרכזים רב תחומיים לטיפול בטראומה מינית להורדה

מערכת הרווחה

יחידות טיפוליות במסגרת עיריות הפועלות במסגרת הרווחה

יחידות טיפול לנפגעות ונפגעי טראומה מינית, הממוקמות במרכזים למניעת אלימות או ביחידות לטיפול משפחתי, ומספקות מענה רגשי-פרטני לאוכלוסייה זו באמצעות נשות ואנשי טיפול המומחים בתחום. מטרת הטיפול היא לשפר את רווחת של הנפגעים/ות, למנוע הידרדרות במצב הנפשי, להקטין את הצורך באשפוז, ולאפשר תהליך של עיבוד את הטראומה, על מנת לסייע בניהול אורח חיים תקין ככל האפשר.

רשימת יחידות טיפוליות במסגרת עיריות הפועלות במסגרת הרווחה - להורדה

 מסגרות נוספות במסגרת הרווחה

מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית

בישראל פועלים 9 מרכזי סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, אשר מעניקים סיוע חינם לנשים וגברים שעברו פגיעות מיניות וזקוקים/ות להקשבה, ייעוץ, ליווי ותמיכה. קווי החירום של מרכזי הסיוע מופעלים על ידי מאות מתנדבות ומתנדבים ברחבי הארץ, ופעילים 24 שעות ביממה,7 ימים בשבוע. מרכזי הסיוע מפעילים צ'טים וסיוע אינטרנטי וטלפוני בקווי החירום 24/7 (מרביתם).

בנוסף המרכזים מעניקים לווי בהליך הפלילי, בחלקם מתקיימות קבוצות תמיכה לנפגעות/ים, ומחלקות חינוך והכשרה.

קווי החירום של מרכז הסיוע:

קווי החירום של מרכז הסיוע:

  • 1202 קו סיוע לנשים

  • 1203 קו סיוע לגברים

  • 046566813 קו סיוע לנשים ערביות

  • 026730002 קו סיוע לנשים דתיות

  • 025328000 קו סיוע לגברים דתיים

  • 0528361202 ווטסאפ מרכזי הסיוע

  • צ'אט מרכזי הסיוע

bottom of page